de VLOEK BLIJFT!

Naast de ruim 1700 sympatisanten, verklaren ook gevestigde groepen zich solidair:

 

--PvdA

Willem Minderhout PvdA-raadslid:
Culturele broedplaats De Vloek aan de Hellingweg moet ontruimd worden. Afgelopen zaterdag liep men daar tegen te hoop bij de Grote Kerk. Ik zal eens navragen om welke dringende redenen De Vloek nu eigenlijk plaats moet maken. Als het aan mij ligt gaan de nieuwe ontwikkelingen in de haven zo min mogelijk ten koste van dit soort initiatieven. 'De Vloek' is een unieke gelegenheid in een - nu nog - verloren uithoek van de haven.

--GroenLinks

David Rietveld raadslid GroenLinks:

De Vloek hoeft van mij niet dicht als er geen noodzaak tot sluiten is.

--PPS

Als PPS -Politieke Partij Scheveningen - ondersteunen wij het verzet tegen het plotselinge besluit van de Gemeente Den Haag om de gekraakte loods van de stichting Vloek als stalling voor boten te bestemmen. Juist enkele weken geleden heeft de Gemeenteraad besloten om een ander deel van het Norfolkterrein te bestemmen als tijdelijke opslagterrein voor het stallen van boten.

Het huidige besluit lijkt verdacht veel op het voorsorteren van projectontwikkelaars om een positie te verkrijgen op de plek waar het college van B&W een hoge woontoren heeft gepland. Overigens is de PPS voorstander van de invulling van dit gebied met een historische scheepswerf en plek voor oude ambachten als klein toeristisch project- aangevuld met scholingsprojecten voor jongeren- in de toekomst, waarbij echter ook voor andere culturele uitingen en initiatieven plaats kan zijn. Tot de verwezenlijking en goedkeuring van een definitieve bestemming zouden de huidige gebruikers wat ons betreft moeten kunnen blijven op deze locatie.

Arina van der Zwan.  Fractievoorzitter PPS  Dennis Groenewold

--D'66

Marjolein de Jong, D66 gemeenteraad: Dit pand moet blijven staan in huidige vorm totdat mogelijke nieuwbouw of anderszins vertrek noodzakelijk maken! Tot die tijd: afblijven!

--H.S.P.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij raadslid: wat is dat voor een stad waar creatieve, succesvolle initiatieven moeten wijken voor een tijdelijke stalling?

--SP

!De Vloek moet blijven!

De Vloek is een sociaal-culturele vrijplaats in de Scheveningse haven met oefenruimtes voor bands en toneelgroepen, er zijn ateliers gevestigd, wel haast wekelijks zijn er optredens in de Piratenbar en 4 keer per week kan je er lekker, gezellig en goedkoop veganistisch eten. De Vloek is een plek waar bezoekers in alle soorten en maten komen. Ondertussen zit de Vloek al meer dan 5 jaar aan de Hellingweg. In overeenkomst met de gemeente dachten ze te kunnen blijven, totdat de boel zou worden afgebroken. Echter niets blijkt weer minder waar. Den Haag zou Den Haag niet zijn, als ze zo achter de rug om van de mensen van “De Vloek” een huurcontract heeft afgesloten met de stichting Topzeilen Scheveningen, zodat zij hun bootjes kwijt kunnen in het pand. Niet verrassend zit hier ook een vastgoed luchtje aan!
( kijk voor meer informatie op de website: www.everyoneweb.com/piratenbar/ en http://denhaag.sp.nl/bericht/22316/080108-piratendemonstratie_voor_behoud_van_de_vloek.html)

De SP is een groot voorstander van culturele vrijplaatsen en vindt dat de gemeente zijn gemaakte beloften moet nakomen. Hierom is de SP zaterdag 12 januari vertegenwoordigd bij de demonstratie voor behoud van “De Vloek” vanaf het kerkplein van de grote kerk in Den Haag.

--Stroom

Stroom Den Haag pleit voor culturele broedplaatsen in Scheveningen

Vrijplaats De Vloek in Scheveningen-Haven moet op 17 januari 2008 voor de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen een ontruimingseis van de gemeente Den Haag. Stroom Den Haag pleit er nadrukkelijk voor dat de gemeente, die het pand wil gebruiken voor de winterstalling van boten, bij de ontwikkeling van Scheveningen-Haven juist rekening houdt met de sociaal-culturele diversiteit en rijkdom die dit gebied nu al kent.

De Vloek heeft zich in vijf jaar tijd ontwikkeld tot een grote sociaal-culturele vrijplaats met landelijke bekendheid. Er werken veel kunstenaars, er zijn oefen- en theaterzalen voor bands en toneelgroepen, er is een goed bezocht eetcafé en een jeugdzeilschool aan verbonden. Als culturele broedplaats draagt De Vloek bij aan de betekenis, aan de beleving en aan de bekendheid van dit unieke stukje Scheveningen.

Van de gemeente Den Haag, die zich wil profileren als creatieve stad en zegt culturele broedplaatsen te stimuleren, mag je verwachten dat ze plekken als De Vloek juist koestert en het belang van diversiteit en leefbaarheid voor een dergelijk gebied onderkent. In het licht van de recente oproep van wethouder Norder om voorstellen in te dienen voor een tijdelijk cultureel gebruik van het Norfolkterrein (‘om meer reuring te veroorzaken') is een verwijdering van de naastgelegen culturele broedplaats op zijn minst vreemd te noemen.

Scheveningen-Haven is geen witte vlek die wacht op invulling van bovenaf.
Daarmee wordt het karakter en de geschiedenis van zo'n plek geen recht gedaan. In plaats van op zoek te gaan naar nieuwe iconen of totaal nieuwe plannen zou veel meer gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om via tijdelijke functies en programma's betekenis te geven aan (de toekomst van) het gebied. De Vloek heeft vanuit dit perspectief een niet weg te denken belang voor Scheveningen-Haven en wordt daarom ook door Stroom ondersteund.
Zaterdag 12 januari 2008, aanvang 15 uur organiseert De Vloek een demonstratie voor het behoud van De Vloek en alle andere Haagse broedplaatsen.
Locatie: Kerkplein bij de Grote Kerk in Den Haag.

--Vrije Acedemie

Heel raar om de vloek te sluiten! Heeft de Gemeente eindelijk een echte broedplaats en dan dit....!

Ik was zaterdag graag gekomen ter ondersteuning maar ik moet zelf een opening verrichten buiten de stad.
Neemt niet weg dat ik jullie steun.
Groet en succes:
Ingrid Rollema

--Havenbedrijf Scheveningen B.V. (ex-)

Het is onacceptabel als een gemeentelijke overheid zich niet houdt aan gedane toezeggingen.
W.g. A.J. de Reede, oud direkteur van Havenbedrijf Scheveningen BV

<naar boven>